Spółdzielnia Mleczarska Michowianka 2018-05-09T09:36:57+00:00
LOGO_SM_MICHOWIANKA_CMYK - bialy napis.jpg

Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka” od 60 lat oferuje najwyższej jakości wyroby mleczarskie:
• sery twarogowe
• tradycyjne sery dojrzewające typu holenderskiego i szwajcarskiego. Ser „Hipokryta” z orzechami włoskimi, dwukolorowy ser „Dublet”, ser w parafinie „Figaro”,
• masło – tradycyjne Masło Extra z Michowa, Masło Paryskie oraz Masło Północne, zawartości tłuszczu mlecznego 82%

Ulica i numer budynku / Street and number
Tysiąclecia 19
Miejscowość / City
Michów
Kod pocztowy / Zip Code
21-140
Opis firmy po angielsku / Company description in english

Dairy Cooperative „Michowianka” for 60 years offers the highest quality dairy products:
• curd cheese
• traditional Dutch and Swiss type ripening cheeses. ‚Hippocrit’ cheese with walnuts, ‚Dublet’ two-colored cheese, ‚Figaro’ cheese in paraffin,
• butter – traditional Extra Butter from Michów, Paris Butter and North Butter, milk fat content 82%

Rodzaj działalności / Type of activities
Producent / Producer
Umów się z wystawcą