MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 2018-05-09T09:36:57+00:00
min.jpg

Na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można uzyskać informacje dotyczące m.in.: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, polityki wsparcia rolnictwa, polskich produktów regionalnych i tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, Programu Poznaj Dobrą Żywność oraz targów rolno-spożywczych organizowanych w kraju i za granicą.

Ulica i numer budynku / Street and number
ul. Wspólna 30
Miejscowość / City
Warszawa
Kod pocztowy / Zip Code
00-930
Opis firmy po angielsku / Company description in english

At the stand of the Ministry of Agriculture and Rural Development you can get information about: Programme of Rural Development for 2014-2020, agriculture support policy, Polish regional and traditional products, organic farming, Try Fine Food Programme and agri-food markets organized in Poland and abroad.

Umów się z wystawcą