Gmina Miasto Łowicz 2018-05-09T09:36:57+00:00
do katalogu.jpg

Łowicz miasto położone w centrum Polski, słynie z doskonale rozwiniętej gospodarki przetwórczej. Bliskość dużych rynków zbytu, doskonałe połączenia komunikacyjne oraz proinwestycyjna polityka samorządu sprawiają, że jest idealnym miejscem dla rozwoju przedsiębiorstw.

Ulica i numer budynku / Street and number
Plac Stary Rynek 1
Miejscowość / City
Łowicz
Kod pocztowy / Zip Code
99-400
Spotkania B2B
spotkanie z klientem krajowym / meetings with polish partners, spotkania z klientem z zagranicy / meetings with foreign partners
Opis produktu PL

W związku z udziałem w Międzynarodowych Targach Żywności Warsaw FOOD Expo 2018, w ramach projektu „ŁOWICZ – CENTRUM PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.2: Promocja gospodarcza regionu, zarezerwowano dla swoich wystawców 100 m2 pow., aby móc zaprezentować jeden z najbardziej rozpoznawalnych rynków producenckich sektora spożywczego. Nie zabraknie degustacji, regionalnych wyrobów, akcentów artystycznych, a przede wszystkim otwartych na współpracę przedsiębiorców. Spotkają się tutaj reprezentanci świata biznesu, nauki i władz samorządowych, by móc podzielić się swymi doświadczeniami.
Gmina Miasto Łowicz ma atuty i potencjał do tego, by zyskać miano CENTRUM PRZETWÓRSTWA ROLNO – SPOŻYWCZEGO. Na terenie miasta leżącego na obszarze wykorzystującym innowacyjne metody w rolnictwie znajduje się silna reprezentacja firm oraz zrzeszeń z branży rolnej i spożywczej. Łowiccy przedsiębiorcy wytwarzają produkty o bardzo wysokiej jakości, kilku z nich zdobyło już rynki zagraniczne i są liczącymi się producentami w Europie. Burmistrz Miasta do współpracy, przy promowaniu regionu podczas targów, zaprosił największych producentów spożywczych z regionu tj. Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna, Spółka Ogrodniczo – Pszczelarska „PSZCZÓŁKA” w Łowiczu Sp. z o. o., ZPOW AGROS NOVA Sp. z o. o. sp. k., Regionalne Koło Pszczelarzy w Łowiczu oraz Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw.

Umów się z wystawcą