Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne 2018-11-06T11:50:26+00:00

WAŻNE TERMINY (WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE)

Proszę  pamiętać o poniższych terminach:

  • przesłanie wpisu do Katalogu Wystawców – jak najszybciej po podpisaniu formularzy, wraz z podpisanymi formularzami zgłoszeniowymi nie później niż do ………………………………. r.
  • zgłoszenie Współwystawcy – d………………………………. r.
  • wniesienie wszystkich należnych opłat – do ………………………………. r.

W przypadku korzystania przez Wystawcę z zewnętrznego wykonawcy zabudowy stoiska:

  • przesłania do biura Organizatora planu zabudowy stoiska do akceptacji –do  ………………………………. r.
  • poinformowania Organizatora o zabudowie wyższej niż 2,5m – ……………………………….  r.
  • przesłanie dokumentów poświadczających zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska – do ………………………………. r.