Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne 2017-09-21T16:23:59+00:00

WAŻNE TERMINY

Proszę  pamiętać o poniższych terminach:

  • przesłanie wpisu do Katalogu Wystawców – jak najszybciej po podpisaniu formularzy, wraz z podpisanymi formularzami zgłoszeniowymi nie później niż do 24 kwietnia 2018 r.
  • zgłoszenie Współwystawcy – do 24 kwietnia 2018 r.
  • wniesienie wszystkich należnych opłat – do 15 maja 2018 r.

W przypadku korzystania przez Wystawcę z zewnętrznego wykonawcy zabudowy stoiska:

  • przesłania do biura Organizatora planu zabudowy stoiska do akceptacji –do  24 kwietnia  2018 r.
  • poinformowania Organizatora o zabudowie wyższej niż 2,5m – do 24 kwietnia 2018 r.
  • przesłanie dokumentów poświadczających zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska – do 24  kwietnia 2018 r.